LĨNH VỰC KINH DOANH

THẾ MẠNH CỦA TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Các thành tích đạt được

Nhiều năm liền là top 10 nhà phân phối xuất sắc của Cadivi, nhựa Bình Minh và các thương hiệu khác

Thương hiệu Đức Tường đã và đang trở thành người bạn hàng tin cậy của các đối tác

Quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. 15/11/2016 công ty Đức Tường đã khai trương chi nhánh Đà Nẵng cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Các hoạt động