Chính sách thanh toán

1. Quy định chính sách thanh toán: 

Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện, cung cấp dựa trên các chính sách sau:

1.1 Đối với hàng có sẵn:

Thanh toán 100% trước khi giao hàng hoặc thỏa thuận khác.

1.2 Đối với hàng đặt (không có sẵn):

Thanh toán 30% khi xác nhận đặt hàng và 70% khi có thông báo giao hàng và phải thanh toán trước khi giao hàng, trừ trường hợp thỏa thuận khác.

2. Hình thức thanh toán: 

Các hình thức thanh toán cần thông qua các biện pháp an toàn như có hóa đơn, phiếu thu hay chuyển khoản qua ngân hàng.

2.1 Tiền mặt:

Tại văn phòng Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Tường, chỉ chấp nhận giao dịch thanh toán trực tiếp bằng tiền VNĐ.

2.2 Chuyển khoản qua Ngân Hàng hoặc Internet Banking:

        CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG

        Tài khoản số: 115 0000 984 59 (VND)

        Ngân hàng Vietinbank chi nhánh 4, TP.HCM