CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

Các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc, nghề nghiệp, nơi làm việc.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin:

Để tìm hiểu và đáp ứng tốt nhất yêu cầu cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba, trừ trường hợp khách hàng đồng ý  hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: 

  • Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
    Cung cấp hàng hóa.
  • Gửi thông tin đến khách hàng, chăm sóc khách hàng hay thực hiện những giao dịch mà khách hàng yêu cầu.
  • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG
Địa chỉ: Số 59 đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 3, Thị Trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Hotline: 0903.845.299            Fax: 02837731275            MST: 1701884951
Email: admin@ductuong.vn        Website: https://ductuong.com.vn

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng được bảo mật.