Hiển thị 1–12 của 43 kết quả

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 38A 1NO+1NC 48V

2.156.000

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 115A 220Vac

10.417.000

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 12A 220Vac

808.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 150A 220Vac

13.277.000

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 18A 220Vac

1.078.000

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 18A 24Vdc

1.831.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 18A 380Vac

1.050.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 25A 220Vac

1.512.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 25A 24Vdc

1.881.000

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 25A 380Vac

1.468.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 25A 42Vac

1.468.500

Contactor & Phụ kiện Schneider

Khởi động từ 3P 32A 220Vac

1.881.000