Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Tường tham dự hội nghi khách hàng Cadivi tại Hạ Long, Quảng Ninh

Ông Nguyễn Đức Tường phát biểu tại HNKH Cadivi 2018

Ông Nguyễn Đức Tường Chủ tịch HĐQTkiêm Tổng Giám Đốc Cty CP Tập Đoàn Đức Tường phát biểu nhận giải Nhà Phân Phôi xuất sắc nhất toàn quốc năm 2018 tại Hội nghị khách hàng toàn quốc 2018 của Cty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) tổ chức tại TP.Hạ Long – Quảng Ninh.