Bảng giá nhựa Bình Minh

Các tài liệu

Sắp xếp theo : Tên tài liệu | Ngày tháng | Số lượt tải về [ Giảm dần ]

01 - Bảng giá các loại ống u.PVC 01 - Bảng giá các loại ống u.PVC

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 236.99 kB
Số lượt tải về: 1369

Áp dụng từ ngày 08/03/2011

02 - Bảng giá phụ tùng ống u.PVC & các sản phẩm khác 02 - Bảng giá phụ tùng ống u.PVC & các sản phẩm khác

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 2.61 MB
Số lượt tải về: 2379

Áp dụng từ ngày 25/09/2012

03 - Bảng giá các loại ống HDPE trơn 03 - Bảng giá các loại ống HDPE trơn

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 309.76 kB
Số lượt tải về: 916

Áp dụng từ ngày 08/03/2011

04 - Bảng giá các loại ống & phụ tùng gân HDPE 04 - Bảng giá các loại ống & phụ tùng gân HDPE

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 146.79 kB
Số lượt tải về: 887

Áp dụng từ ngày 08/03/2011

05 - Bảng giá các loại ống & phụ tùng PP-R 05 - Bảng giá các loại ống & phụ tùng PP-R

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 542.21 kB
Số lượt tải về: 962

Áp dụng từ ngày 01/08/2012

06 - Bảng giá Joint cao su các loại 06 - Bảng giá Joint cao su các loại

hot!
Ngày cập nhật: 01/15/2013
Kích thước tài liệu: 690.22 kB
Số lượt tải về: 1741

Áp dụng từ ngày 15/09/2012